Het bestuur van de vereniging van asset managers woningcorporaties bestaat uit alumni en docenten van de ASRE-opleiding Asset Management voor Woningcorporaties, assetmanagers werkzaam bij woningcorporaties en een ASRE-vertegenwoordiger.

Nienke Vermeulen (Voorzitter)

Vermeulen.jpgIk ben Nienke Vermeulen en werk als asset manager bij woningcorporatie Zayaz. In deze rol ben ik mede verantwoordelijk voor de prestaties van circa 15.000 verhuureenheden in de gemeente ’s-Hertogenbosch. Na mijn studie bouwkunde aan de TU/e heb ik bij verschillende woningcorporaties gewerkt. Eerst als projectleider, projectontwikkelaar en beleidsmedewerker en sinds 2014 als asset manager.

Om me goed voor te bereiden op deze functie heb ik in 2013 de opleiding Assetmanagement voor woningcorporaties gevolgd. “Als asset manager zorg je dat de keuzes die je maakt op complexniveau bijdragen aan de strategische doelen en stel je jezelf continu de vraag “Doen we de goede dingen en doen we de dingen goed?”.

 

 

Paul Tazelaar (Bestuurslid)

Paul TazelaarIk ben Paul Tazelaar en ben werkzaam bij Vestia als directeur Strategie Beleid & Communicatie. De afgelopen jaren heb ik me vooral bezig gehouden met het financieel herstel van Vestia en de zoektocht naar een blijvende oplossing. Ik ben in 2015 bij Vestia begonnen als kwartiermaker vastgoedsturing en heb vanuit die rol een bijdrage mogen leveren aan de wijze waarop invulling wordt gegeven aan het portefeuille- en asset management.

Ik vind het bijzonder fijn om te zien dat het portefeuille – en asset management inmiddels stevig is verankerd bij een steeds groter wordende groep corporaties. Dat is ook niet zo vreemd als je je bedenkt dat we met de vastgoedsturing in feite het hart van het corporatiebestaan raken. In de afwegingen die we moeten maken spelen voortdurend de volkshuisvestelijke en financiële aspecten een belangrijke rol. Met de vastgoedsturing geven we structuur aan een goed gesprek hierover. Ik vind het waardevol om via de VVAW een bijdrage te kunnen leveren om onze inzichten en kennis te verrijken en ons vakgebied weer een stapje verder op weg te helpen.

Ronald Gouwerok (Bestuurslid)

Ronald GouwerokMijn naam is Ronald Gouwerok en ben werkzaam als manager Vastgoed bij woningcorporatie Centrada in Lelystad. De portefeuillegrootte is circa 9300 verhuureenheden. Assetmanagement / Vastgoedsturing is een steeds belangrijker onderwerp aan het worden bij woningcorporaties. Een onderwerp wat mij zeer aanspreekt en steeds belangrijker wordt. De opgave waar de corporaties voor staan is fors en met het feit dat je een euro maar één keer kunt uitgeven, is het belangrijk om goede keuzes te maken. En die gaan bij de woningcorporaties verder dan alleen maar kijken naar het financieel rendement. Het is een integrale afweging. Zoveel mogelijk maatschappelijke waarde creëren en je euro zo efficiënt mogelijk inzetten. En dan gaat het onder andere over woongenot, nieuwbouw, verduurzaming, leefbaarheid en het versterken van de oude wijken. Dit leidt tot een goed afgestemde opgave met een mooie horizon. Genoeg dillema’s en uitdagingen waar we voor staan. De Vereniging voor Assetmanagers voor Woningcorporaties (VVAW) is een kennisplatform voor assetmanagers. De VVAW is gelieerd aan de Amsterdam School of Real Estate (ASRE). Als bestuurslid ben ik blij dat ik een bijdrage kan leveren aan het verder professionaliseren van assetmanagement.

 

Mark Mooijman (Bestuurslid)

Mark MooijmanIk ben Mark Mooijman, 39 jaar, woonachtig in Sassenheim in Zuid Holland en heb naast een lieve vrouw twee schatten van dochters van 5 en 10 jaar oud. Ik ben sinds 2009 actief in de corporatiesector, begonnen bij Parteon in de Zaanstreek, waar ik 8 jaar heb gewerkt eerst als projectmanager en de laatste 2,5 jaar als assetmanager. Daarna ben ik twee jaar in dienst geweest bij Woonzorg Nederland als assetmanager en heb ik in 2019 de overstap gemaakt om voor mijzelf te beginnen. Ik ondersteun corporaties op het gebied van assetmanement.

De afgelopen jaren heb ik regelmatig bijeenkomsten bijgewoond en aan diverse intervisie gesprekken deelgenomen. Ik heb dit vanuit mijn rol als Assetmanager altijd als heel waardevol beschouwd. Enerzijds is het uiteraard leuk voor de contacten met collega assetmanagers in de sector en anderzijds is het leuk om kennis met elkaar uit te wisselen, waardoor we met elkaar niet telkens het wiel opnieuw uit hoeven te vinden.

Ik zie er naar uit om als lid van het bestuur een extra bijdrage te mogen leveren en te helpen bij het organiseren van leuke bijeenkomsten de komende jaren. Ik zie er naar uit om jullie daar te ontmoeten.

 

Nadja Mertens (Bestuurslid)

Nadja MertensIk ben Nadja Mertens en werk als asset manager bij Woonstichting JOOST. JOOST heeft vastgoed in o.a. Boxtel en Rosmalen. Hiervoor heb ik bij Woonwaard en Wooncompagnie gewerkt in Noord-Holland. Bij Woonwaard in de rol van portefeuillestrateeg en bij Wooncompagnie als asset manager. In 2019 ben ik vanuit Noord-Holland naar Brabant verhuisd om dichterbij mijn familie te wonen. Het leuke aan asset management vind ik de verbindende, integrale benadering van maatschappelijke vastgoedvraagstukken.

De VVAW is een mooie vereniging om dit complexe speelveld verder uit te diepen en met collega's van verschillende corporaties ervaringen uit te wisselen. Vanuit de bestuursrol wil ik daar graag een bijdrage aan leveren.

 

Jeroen van Son (Bestuurslid)

Jeroen van SonJeroen van Son is de naam. Na mijn studie bouwkunde aan de TU Delft in de corporatiesector beland. En daar nu een kleine 20 jaar actief. Steeds op het raakvlak van vastgoed, rendement en het bereiken van maatschappelijke doelen. Nieuwsgierig, enthousiast en altijd op zoek naar nieuwe oplossingen. In 2016 de opleiding ‘assetmanagement bij woningcorporaties’ bij de ASRE gedaan. Sinds 2018 assetmanager bij De Alliantie Gooi en Vechtstreek, met veel plezier. De Alliantie is professionele organisatie, met grote ambities. En die worden in de regel waargemaakt. De rol van assetmanagers is goed belegd in de organisatie, met een focus op verdere doorontwikkeling. De opgave in de regio is groot, en wordt de komende jaren alleen maar groter.

Al diverse jaren lid van de VVAW, en regelmatig aanwezig bij de bijeenkomsten. Nu ook als bestuurslid actief. Leuk om inhoudelijke evenementen te organiseren & nieuwe contacten te leggen, en dat in een gezellig team. Als ik niet aan het werk ben, tref je me aan spelend aan met de kinderen, kan je me op de mountainbike vinden of ben ik iets aan het grillen op de BBQ.

John Verhoeven (Penningmeester)

John VerhoevenMijn naam is John Verhoeven en ik ben in 2021 bij de ASRE gestart als programmamanager Executive Education en ASRE Online. De woningcorporatiesector ken ik vanuit verschillende rollen: als RvC-lid, als visitator bij woningcorporaties en vanuit een rol als voorzitter van een regionale urgentiecommissie. In al deze rollen merk ik hoe belangrijk een goede inbedding van het assetmanagement is. In mijn ogen cruciaal om zo effectief en efficiënt mogelijk te sturen op de financiële en maatschappelijke prestaties van corporaties.

Vanuit de ASRE ondersteunen we de activiteiten van de VVAW van harte. Om deze reden heb ik ook zitting het bestuur. Het sluit naadloos aan bij de missie van de ASRE om professionals in het kader van ‘life long learning’ op te leiden om verantwoorde investeringsbeslissingen te nemen met betrekking tot de duurzame (her)inrichting en gebruik van de gebouwde omgeving.