Asset Management voor Woningcorporaties

Verzakelijking van vastgoedbeslissingen
Het asset management van een woningcorporatie is onderdeel van het vastgoedsturingsproces. Hierbij bevindt het asset management zich tussen het strategische en het operationele management; het is het tactische niveau van de sturingspi...

Lees meer...