PRIVACYSTATEMENT alumniplatform

 

Voor welke relatiegroep geldt dit privacystatement?
Dit statement is van toepassing op de alumni van de ASRE. Onder alumni verstaan we alle personen die bij de ASRE een opleiding hebben gevolgd.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens?
Zowel de ASRE als de alumniverenigingen gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens van alumni. De gegevens worden in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verwerkt en beveiligd.

Welke persoonsgegevens verwerkt het ASRE-alumniplatform?
Het platform verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 1, sub a, AVG. Zij ontvangt deze gegevens van de ASRE als ook van de alumniverenigingen.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking(en)?
In de zin van de AVG zijn zowel de ASRE als de alumniverenigingen verantwoordelijk voor alle verwerkingen van persoonsgegevens. Zij beslissen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke wijze en hoe lang de gegevens bewaard blijven.

Welk doel worden de persoonsgegevens verwerkt?

Hoofddoelen:

  • Contact houden met alumni. 
  • Bieden van relevante dienstverlening zoals bijvoorbeeld netwerkbijeenkomsten
  • Bieden van kennis en verdieping in de vorm van bij-/nascholingsbijeenkomsten
  • Informeren over relevant nieuws en achtergronden van de ASRE.
  • Evalueren curriculum, opleiding en beroepsperspectief.

Nevendoel:

  • Herkennen van onze alumni en daarmee het borgen van interne data kwaliteit.

Wat is de grondslag van de verwerking persoonsgegevens?
Het ASRE-platform , de ASRE en de alumniverenigingen baseren het verwerken van uw persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 sub f AVG).

Hoe wordt de verwerking en opslag van deze persoonsgegevens beveiligd?
Er zijn passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

Worden de verwerkingen in een register bijgehouden?
De ASRE en de alumniverengingen houden als verantwoordelijke een register van de verwerkingsactiviteiten die onder hun verantwoordelijkheid vallen bij (art. 30 AVG).

Uw privacyrechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. U kunt een schriftelijk inzageverzoek doen. Binnen 8 weken zal de ASRE of de betreffende alumnivereniging reageren op dit verzoek. Als u geen contact meer wenst dan worden alle contact- & aanvullende gegevens verwijderd van het alumniplatform. Er blijft  een wettelijke verplichting bestaan ten aanzien van de masterdiplomagegevens.

Contactgegevens
Voor vragen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u terecht bij ons: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..