Inschrijfformulier AAAMRE

Ondergetekende meldt zich aan als lid van de ASRE Alumni Association MRE. Ik geef de AAAMRE toestemming om mijn gegevens op te slaan en te (laten) bewerken en verwerken conform het privacy beleid en AVG beleid van de AAAMRE.

Please type your full name.

Please type your full name.

Please type your full name.

Please type your full name.

Please type your full name.

Please type your full name.

Invalid email address.

Invalid Input

Please type your full name.

U ontvangt een verificatiemail om uw inschrijving te bevestigen

Invalid Input

Voorwaarden lidmaatschap
Het lidmaatschap van de AAAMRE staat open voor iedereen die de MRE-titel heeft behaald aan de Amsterdam School of Real Estate. 

Contributie
Een lid is per jaar contributie verschuldigd. De contributie wordt vastgesteld door de ALV en bedraagt op dit moment € 140 euro per jaar. 

Beëindiging lidmaatschap
Beëindiging van het lidmaatschap dient voor aanvang van het nieuwe kalenderjaar plaats te vinden.

Persoons- en contactgegevens
Met het ondertekenen van dit het formulier geeft het lid de AAAMRE toestemming om zijn/haar persoonsgegevens te (laten) bewerken en verwerken. Leden dienen er zorg voor te dragen dat de AAAMRE beschikt over hun actuele adres- en contactgegevens. Het lid kan zijn/haar persoonsgegevens te allen tijde inzien, wijzigen of laten verwijderen.