Inschrijfformulier MSRE Alumni Association

Ik wil graag (aspirant-)lid worden van de MSRE Alumni Association en heb kennis genomen van de onderstaande voorwaarden. Ik geef de MSREAA toestemming om mijn gegevens op te slaan en te (laten) bewerken en verwerken conform het privacybeleid van de MSREAA.

Please type your full name.

Please type your full name.

Invalid email address.

Please type your full name.

Please specify your position in the company

Please specify your position in the company

Please type your full name.

U ontvangt een verificatiemail om uw inschrijving te bevestigen

Invalid Input

Voorwaarden lidmaatschap
Het lidmaatschap van de MSREAA staat open voor iedereen die de MSRE-titel heeft behaald aan de Amsterdam School of Real Estate. Het lidmaatschap geldt voor onbepaalde tijd. MSREstudenten die minimaal drie MSRE-vakken succesvol hebben afgerond, kunnen aspirant-lid worden. Na afstuderen wordt het aspirant-lid automatisch lid, tenzij hij/zij schriftelijk opzegt voorafgaand aan het afstuderen.

Contributie
Een lid is per jaar contributie verschuldigd, met uitzondering van het jaar dat het (aspirant-)lidmaatschap in gaat. De contributie wordt vastgesteld door de ALV en bedraagt op dit moment € 75 euro per jaar. Leden die betalen per automatische incasso ontvangen een korting van € 5
per jaar.

Beëindiging lidmaatschap
Beëindiging van het lidmaatschap kan geschieden per begin van een kalenderjaar, en dient schriftelijk te geschieden uiterlijk vier weken voor aanvang van het nieuwe kalenderjaar.

Persoons- en contactgegevens
Met het ondertekenen van dit het formulier geeft het (aspirant-)lid de MSREAA toestemming om zijn/haar persoonsgegevens te (laten) bewerken en verwerken. (Aspirant-)leden dienen er zorg voor te dragen dat de MSREAA beschikt over hun actuele adres- en contactgegevens. Het (aspirant-) lid kan zijn/haar persoonsgegevens te allen tijde inzien, wijzigen of laten verwijderen.

Website asrealumni.nl en LinkedIn
Zodra de inschrijving is verwerkt krijg je toegang tot de website www.asrealumni.nl middels een login en wachtwoord. Je kunt je dan inschrijven voor activiteiten, je eigen profiel aanmaken op de website en andere MSRE-alumnileden benaderen. Ook op LinkedIn heeft de MSRE Alumni Association een exclusieve groep met leden. Meld je aan! Vragen, opmerkingen, ideeën? Mail naar alumni@asre.nl

Sponsormogelijkheden
Als MSRE-alumni lid willen we je ook attenderen op de sponsormogelijkheden. Het zou geweldig zijn als jij onze vereniging via je bedrijf of werkgever kan ondersteunen. 20% van een sponsorbijdrage komt ten goede aan onderzoek in de vastgoedsector middels het Academisch Fonds Vastgoedkunde.