Sloepentocht

Sloepentocht

Donderdag 02 juli 2020
18:00 - 23:00 uur
Amsterdam
2554 keer bekeken

Sloepentocht

In overleg met de organisator is besloten dat de sloepentocht 2020 doorgang kan vinden. Op een extra grote sloep (max. 10 personen per sloep), met 1,5-meter maatregel in achtneming, zullen wij onder het genot van een verfrissing netwerken met elkaar. Ook de traditionele pizza aan boord zal niet ontbreken. We varen 18.00 uur vanaf Loetje tegenover Amsterdam CS en zijn 20.00 uur weer terug. Evenement is gratis voor leden. Graag eerst inloggen op het platform om je aan te melden. Aanmelden is mogelijk tot en met 26 juni.


Als gevolg van de door de Rijksoverheid ingeroepen Corona maatregelen heeft de ALV van 24 maart 2020 geen doorgang kunnen vinden. Uit praktische overwegingen heeft het bestuur besloten om tijdens de sloepentocht fysiek voor de belangrijkste punten goedkeuring te verkrijgen. Op basis van de statuten worden alle besluiten van de ALV genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

In de bijlage is de agenda van de in maart geplande ALV toegevoegd. Gezien de bijzondere manier van vergaderen op een boot met 1,5-meter afstand worden zoveel mogelijk agendapunten doorgeschoven naar 2021 of eerder indien hier aanleiding toe is. De agendapunten die nu worden behandeld zijn:

5. Vaststelling jaarrekening 2019/begroting 2020 en decharge bestuur
6. Verslag kascontrolecommissie 2019

De achterliggende stukken voor deze punten zijn bijgevoegd in onderstaande bijlage die alleen te zien is nadat je bent ingelogd.

 

Dit evenement is toegankelijk
voor leden van

MSREAA

Locatie

Amsterdam

Dit evenement is toegankelijk
voor leden van

MSREAA

Share